Formularze dla pacjenta

Poniżej znajdują się formularze przydatnych do współpracy z naszymi laboratoratoriami.

Upoważnienie do odbioru wyników

Deklaracja świadomej zgody

Wniosek o skorygowanie danych

1
KARIERA